NOTARIUSZ

Agnieszka

Czugan

ul. Romana Dmowskiego 6/4
80-243

Gdańsk

tel.:
58 533 46 89, kom. 660 442 806
fax.:
58 533 46 89
www:
agnieszkaczugan.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn. - pt.: 9.30 - 17.30
 • inne terminy i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu

ZAKRES USŁUG

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 nr 22 poz. 91 z późn. zm.), notariusz Agnieszka Czugan dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz w Gdańsku pobiera wynagrodzenie, zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Kancelaria Notarialna Agnieszka Czugan,   Gdańsk ul. Romana Dmowskiego 6/4,   tel.: 58 533 46 89

Opracowanie: RejNET